Facebook Navigace

Storno rezervace

Pronájem vozidla si může Nájemce rezervovat s libovolným časovým předstihem na libovolně dlouhou dobu dopředu, a to libovolným způsobem (webová aplikace, mail, telefonicky atd.)

Rezervace je pro Pronajímatele závazná pouze za předpokladu, že Nájemce složí hotově do pokladny Pronajímatele nebo na účet Pronajímatele Nájemné za celou dobu předpokládaného pronájmu Vozidla.

Nájemce je oprávněn rezervaci kdykoliv zrušit, případně zkrátit anebo změnit.

Dojde-li ke zrušení anebo zkrácení, či změně rezervace, má Pronajímatel právo na stornopoplatek, který činí:

  • 10% z původní ceny pronájmu, dojde-li ke zrušení, zkrácení anebo změně více jak sedm dnů před začátkem rezervovaného pronájmu
  • 30% z původní ceny pronájmu, dojde-li ke zrušení, zkrácení anebo změně do sedmi dnů před začátkem rezervovaného pronájmu
  • 50% z původní ceny pronájmu, dojde-li ke zrušení, zkrácení anebo změně do tří dnů před začátkem rezervovaného pronájmu.
  • 90% z původní ceny pronájmu, dojde-li ke zrušení, zkrácení anebo změně v době kratší než tři dny před začátkem rezervovaného pronájmu.

Při prodloužení rezervace anebo pronájmu Vozidla může Pronajímatel požadovat storno poplatek jen v případě, že se tak s Nájemcem při prodloužení rezervace anebo pronájmu dohodne.

Zpět na úvod