Facebook Navigace

Podmínky pronájmu

  1. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH
  2. Fyzická osoba: Platný OP nebo jiný doklad totožnosti + platný ŘP, složení kauce a nájmu na dobu pronájmu.
    Právnická osoba: Platný OP nebo jiný doklad totožnosti + platný ŘP, složení kauce a nájmu na dobu pronájmu. Pokud vozidlo nebude přebírat statutární orgán je třeba předložit plnou moc (ke stažení zde) s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby.
  3. Výjezd do zahraničí jen po předchozí dohodě
  4. Všeobecné obchodní podmínky
  5. Storno rezervace